Merry Christmas-ปีนี้ลุงก็ไม่มีอะไรจะให้ นอกจากควยเท่านั้นที่เธอชอบ

Merry Christmas-ปีนี้ลุงก็ไม่มีอะไรจะให้ นอกจากควยเท่านั้นที่เธอชอบ

Merry Christmas-ปีนี้ลุงก็ไม่มีอะไรจะให้ นอกจากควยเท่านั้นที่เธอชอบ กดหัวเธอโม๊คควยจนแข็ง แล้วจับกระแทกท่าหมา จนน้ำเงี่ยนแตกคาหีฟินๆ

Merry Christmas-ปีนี้ลุงก็ไม่มีอะไรจะให้